Lên phía trên
câu 1
Câu hỏi:

text thử

Trả lời:
ok
Lên phía trên
câu 2
Câu hỏi:

f

Trả lời:
df